Facebook

Strategie změny


Průběžná formativní evaluace je důležitou součástí života projektů a projektové komunikace. Naše evaluační nástroje používají jedinečné patentované řešení pro formativní evaluaci - tzv. komplementární indikátory©, které nástrojově uschopňují průběžnou evaluaci k optimalizaci projektového managementu a řízení změn. Taková evaluace zásadně eliminuje tzv. "konfirmační zkreslení", kterého se jinak dopouštějí běžné statistické dotazníky, bez hlubší úvahy vydávané za evaluační nástroje.
 

 

Řízení projektů MAP vyžaduje systémovou evaluaci, která zachytí narativní obraz o strategických cílech, prioritách, aktivitách, službách a produktech, až po výstupy, změnu lidského chování a případně dlouhodobé dopady. Strategie je pak v tom, že cíle jsou implementovány s podporou reflexe (průběžné evaluace), která monitoruje a vyhodnocuje "chování projektu" skrze lidské pozorování, měření a hodnocení. K tomuto účelu používáme řadu autorizovaných formativně evaluačních nástrojů.
 

+ Pomůžeme vám
- stanovit evaluační cíle, evaluační optiku a její indikátory
- správným výběrem cílových - respondentních skupin
- vytvořit časový harmonogram evaluačních aktivit
- výběrem a vytvořením vhodných evaluačních nástrojů
- analytickým vyhodnocením evaluačního sběru