Facebook

Model PDCA je základem konstruktivismu


Demingův cyklus, který dobře znají firmy a organizace pečující o zlepšení práce, o zlepšení svých produktů a služeb, je v podstatě "přírodní úkaz" každé inteligence, které zlepšuje svůj život.
Plán je "záměr", který v sobě nese určitou minulou zkušenost a směřuje k budoucímu zlepšení. Plán vymysleli lidé, slouží lidem a jsou to také lidé, kteří ho mají uskutečnit. Plán se tedy bez lidské práce neobejde.  Proto ve fázi realizace (2) dojde nejen k lidskému úsilí, tvarujícímu svět, ale také k regulaci svého vlastního chování (a prožívání). Aby práce (cílevědomá a cílo-hodnotová činnost) byla efektivní, je dobré se občas (průběžně) přesvědčit, zda kráčíme správným směrem (svět) a navíc, jestli to děláme správně (člověk). K tomu slouží zpětná vazba jako důležitý prvek konstruktivismu. Spoléháme totiž na to, že člověk je inteligentní tvor a je schopen svou práci zlepšovat a regulovat, často nacházet i nové cesty. V případě nevyhovujících postupů je schopen najít lepší řešení (4). Plán pak může být pozměněn a výsledek zlepšen. Konstruktivismus tak používá vyšší hladiny myšlení, nachází nový smysl a využívá lidskou vůli překonávat překážky. To, že REFLEKTUJEME svou práci (tvarujeme a využíváme svět a zároveň překonáváme sami sebe) je FORMATIVNÍ.