Facebook

Měření zkušenosti


Nic v pracovním světě lidí není dokonalé a proto musíme svou práci průběžně zlepšovat. Nové postupy vyžadují učení jehož nutným spojencem je zpětná vazba. Obrázek zachycuje potřebu komplexnosti zpětné vazby, kterou využíváme nejen při zlepšování práce a při učení, ale také při měření zkušeností. Teprve takto zachycený zkušenostní obraz, který neopomíjí lidský faktor a proměnlivost  podmínek je "cílotvornou" zprávou, která musí být implementačně užitečná. Slouží pokroku a dobru, který v praxi a ve ZV sdílejí jeho tvůrčí aktéři.

 


Pokud se na zlepšovanou práci můžeme podívat "komplementární optikou", tedy takovou, která vidí zkušenost v její nerozdělené formě, pak můžeme situačně i strategicky ovlivňovat jak průběh práce, tak její výsledky. Měření podmínek, správného nasměřování, aktivit, a dopadů lze dosáhnout jedině prostřednictvím hodnot a postojů, které vnímají aktéři implementace.


Nejvlivnějším prvkem implementace a tedy i měření je "lidský faktor", který lze odečíst jako vztah mezi cíly, procesy a hodnotami. Z výsledků takové zpětné vazby pak vystupuje nejdůležitější reflektivní obraz = smysl práce a vůle lidí ho dosáhnout.

 

 Protože chápaný smysl posiluje lidskou vůli, je mnohem lepší sledovat a usilovat o smysl cílů = "hodnoto-tvorný cíl" (což je kvalifikační jev) , než jen jednotlivé cíle, nebo intenzitu činů, (což je kvantifikační jev).