Facebook

Marek Václavík

Profesní pozice

lektor pro formativní evaluaci, managemet a pedagogiku


Profesní růst

1999 - dosud:  Postgraduální studium, PedF UK v Praze (ukončení červen 2015)

2008 – dosud: Specializace v pedagogice – Školský management (Bc.), PedF UK  (ukončení: červen 2011)
2005 – 2010: Učitelství pro střední školy Pedagogika – Biologie (titul Mgr.), PedF UK, (titul PhDr, 2013)
2006 – 2008 Standart vzdělávání v odboru environmentalistika, UNIE COMENIUS
2008 - 3x PRO tvorbu ŠVP (MBTI typologie ve vzdělávání) – Kritické myšlení
2007 - Osobnostní a sociální výchova – KVIC Nový Jičín
2006 – 2007 „Jak vyučovat podle ŠVP“ (RWCT) - Kritické myšlení
2012 - 2014 metodik projektů ESF
2014 - dosud, Ostravská univerzita, Centrum pedagogického výzkumu, fakulta pedagogiky a andragogiky

 Publikační činnost
 

Václavík, M. Evaluace a autoevaluace v denní praxi škol (diplomová práce), PedF UK, 2010, Praha
Václavík. M. Hurá na žáky, Rodina a škola, 2010
Václavík, M. Je evaluace a autoevaluace cesta ke kvalitě školy?, sborník konference ČPdS, 2011
Václavík, M. Role managementu v procesu autoevauace školy (bakalářská práce), PedF UK, 2011

Články metodický portál www.rvp.cz / Václavík