Facebook

Lidská identita ve škole

Co může ve škole způsobit práce s žákovou identitou?

Už jsme si zvykli ve škole slýchávat pojmy jako znalost, kompetence, inkluze či gramotnost, popřípadě motivace a osobnost. Všechny tyto pojmy je možná zařadit do až kategorie „nadužívané“, neboť o to ve škole v podstatě jde, ale těžko se toho dosahuje a v kvalitě prokazuje. Takže se o tom zatím hojně mluví. S tím souvisejícím a vzácným pojmem v kategoriích školství je pojem „identita“. V tomto pojmenování spojené s člověkem nejde jen o identitu na internetu, ale o jakousi „osobností lidskou pravost“. Něco, čím člověk v největší autentičnosti a pravdivosti ve svém jádru opravdu je, čím může služit druhým. Veškeré talenty a nadání, všechny původy a zkušenosti, všechny různé cesty, cíle a ideály a také všechny ztotožněné životní hodnoty.   To, co nám v životě dává identitu, potvrzuje nás jako individuum a také jako člověka, nám pomáhá žít, neboť nás to provází seberalizací i sebeaktualizací. Každý shodně nalezený prvek Jáství a každý potvrzený vývojový krok (myšlení, cítěni i vůle) nám dává potvrzení naší jedinečnosti. Málo kdo si však připouští, že jde také o největší opěrný fundament (a zdroj) vnitřní motivace. Pokud lidé ve škole potřebují vnitřní motivaci, pak potřebují pracovat s růstem osobnosti žáka i učitele a tedy i s jejich identitou. Pokud jsou kompetence postaveny na individuálním nadání žáka, pak je kultivovaná osobnost a budovaná identita nejhlubší základnou pro různé kompetence.
 

Identita je potvrzena smyslem (obsahem, cestou, cílem a vůlí).   Člověk je reflektován vůči obtížím světa.     Identita se rodí ze zkušenosti.
       
 
Zpracovali jsme pro školy a učitele témata, která se zabývají rozvojem osobnosti a budování identity. V těchto principech jsou doslova nejhlouběji využity tři nejsilnější osobností složky člověka – myšlení, city a vůle. Promyšleně a didakticky k tomu používáme učební cestu, cíl a jejich smysl, včetně průběžné reflexe. S edukačním využitím stavebních kamenů identity, je možné velmi účinně rozvíjet kompetence (tedy zkušenosti), včetně veškerých kognitivních hladin Bloomovy taxonomie i všech zralostních hladin Lawrence Kohlberga a/nebo Jeana Piegeta. Ano, řeč je o takové edukaci, která využívá obsahů, procesů, cílů i myšlení k výchově a rozvoji osobnosti. Je důležité si uvědomit, že naše hodnotové vědomí podporuje schopnost nejen kriticky myslet a zdravě usuzovat, ale také schopnost prozíravě (nikoli jen efektivně) se rozhodovat.
 
V této prezentaci byly použity autorizované texty a obrázky z připravované knihy:
Cesta a cíl formativního učitele © 2022