Facebook

Komplexita inteligence


Lidskou inteligenci lze vystihnout v mnoha modelech. Níže nabízíme pojetí v analogickém spojení emoční a kognitivní inteligence, které lze ve škole provázaně použít a tím i kultivovat.
(Inspirováno Bloomovou taxonomií a emoční inteligencí dle Daniela Golemana.)   Pomůcka k volnému stažení - pdf.
Efektivně účinnou metodou pro podporu myšlení, budování kompetencí, rozvoj osobnosti, zvyšování vnitřní motivace a odpovědnosti žáka je tzv. Formativní intervence