Facebook

Kdy se organizace učí?    Zdroj: Wikipedia

Organizační učení se skládá z několika fází, které je nutné dodržet v přesném pořadí. Názory na obsah těchto fází se mnohdy liší, neboť jde o různé osobní metazkušenosti.

  • Učící se organizace je taková organizace, která podporuje učení všech svých členů, a která se na základě učení postupně transformuje = zlepšuje, přitom pečuje o společně užívanou informovanost a odbornost a také zlepšuje vzájemné porozumění. (Modifikace dle ..Tichá, Hroník, 2004)
     
  • Huber (1991) popisuje učení v organizaci za využití konstruktů, které vycházejí spíše z teorie informace a popisuje tak učení v linii příjem informací, distribuce informací, interpretace informací a organizační paměť.
     
  • Crossan et al. (1999) mají za to, že tři úrovně organizačního učení (individuální, skupinová a organizační) jsou propojeny čtyřmi širokými kategoriemi sociálních a psychologických procesů: uplatnění intuice (intuiting), interpretace, integrace a institucionalizace. Prolínání těchto procesů, jejich přesnější popis a fungování na jednotlivých úrovních seskupení znázorňují autoři Crossan a Hulland v podobě tzv. rámce SLAM (Strategic Learning Assessment Map).

Můžeme tedy říci, že pro fungování organizačního učení je základním kamenem příjem informací, které pak vytvářejí intelektuální kapitál = zásobu znalostí v organizaci a potřebuje odpovídající management.
 Organizační učení je možné chápat jako seberegulovanou konstrukci poznání, která probíhá v kognitivním, afektivním a metakognitivním plánu sociálního prostředí. (upraveno dle Leithwood, 2000) Tím vytváří pracovní a učební klima, jehož kvalita je asi nejvíce zřejmá z toho, jak jednotlivci a skupina pracuje se zpětnou vazbou, jak pracuje s chybou a jak využívá emoční inteligenci. Tím také pečuje o svůj WELLBEING.