Facebook

Implementační fáze


Kvalita a účinnost implementace projektů nebo jen obyčejných zlepšujících záměrů je závislá na zkušenosti lidí. Zkušený je ten, kdo se umí prakticky a moudře rozhodovat, což znamená, podle řady životně důležitých hledisek. Pro takové rozhodování v podmínkách školních kolektivů je užitečná tzv. formativní evaluace. Je to právě ona, kdo může vzít "na mušku" více důležitých - implementačních hledisek.