Facebook

Implementace smyslu a plánu


Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro implementaci plánů a řízení změn.
Formativní evaluace je vědomá a plánovitá reflexe, přinášející kvantitativní a kvalitativní informace, podle kterých mají lidé možnost se moudře rozhodovat.

                   

                                                                                                      SC.1-5 = strategický cíl / P = plán /  e = evaluace / A1-5 = aktivity / ph = přidaná hodnota


Dobře zrealizovat projekt znamená doslova "observačně a polygonálně" zjišťovat informace o jeho průběhu. Aktivity, které byly organizovány a které už zanechaly své výsledky a dopady, ovlivňují další průběh organizační, informační i zpětnovazební. V reálné implementaci je potřeba průběžného zlepšení naprosto přirozená, ale musíme dávat pozor na to, aby uživatelsky a realizačně zapojení lidé nebyli dezorientováni nebo demotivování častými zlepšujícími změnami. Evaluace, která zjišťuje a zdůvodňuje smysl, význam či kvalitu průběhu či dopadu má a musí být napříč aktéry společně sdílena.