Facebook

Reflexe v SUO

 

Přítomnost průběžné
zpětné vazby.

   


Sebeučící se organizace je taková organizace, která umožňuje svým učení členům a sama sebe neustále transformuje (Pedler, 2000). Učení probíhá u jednotlivých členů, skupin, týmů, celé organizace a dokonce i v okolí, do kterého organizace působí.

Model, uvedený na obrázku, propojuje všechna důležitá východiska, funkcionality i cíle organizace SUO tak, aby bylo podporováno organizační učení. V organizaci, kde nejsou tyto jednotlivé funkcionality propojeny, nelze mluvit o její konstruktivitě, kvalitě a efektivitě.

Funkcionalitu v propojeném systému, který si ve svých interakcích rozumí, zajišťuje zejména zpětná vazba. Ta poskytuje jednotlivým částem provázanost a informační kooperativitu, ze které čerpají aktéři SUO nejen pro regulaci práce, a i pro své průběžné učení. Očekávaným smyslem a užitkem SUO jsou tři stavební, procesní i cílové funkce, korespondující se synergickým klíčem©. viz. obrázek vpravo. ► Organizované poznávání + reflektovaná zkušenost + hodnotová ukotvenost činí sebeučící se organizaci synergickou. (Šrámek, 2022)

 

   

 


         

     

SUO a systémová zkušenost

V každé minulosti byla získána nějaká zkušenost, která nám slouží k přítomnému rozhodování. (1)

Musíme však umět změřit a analyzovat priority (2), neboť lidé se rozhodují podle svých zájmů a potřeb. Pro každou budoucnost se pak můžeme rozhodovat odpovědněji, když známe hodnotu zkušenosti.

Abychom to dokázali, potřebujeme změřit zkušenost. (Nejen to, co se dělo.)

Pokud máme k dispozici nerozloženou informaci, můžeme vidět na zkoumaný problém optikou zkušenosti a budoucnost naplánovat s větší jistotou (3).

Viz. komplementární indikátory


 Formativní evaluace potřebuje formativní optiku, aby viděla na věci, které regulují a zlepšují lidskou činnost a učení.

 

 

Pro lidi platí složitější pravidla informačních toků, než pro stroje. V běžném mezilidském rozhovoru si sdělujeme nejen to, co se děje, ale také to jaké to má dopady a jaký to má význam. Pokud sdílíme takovou informaci, pak dochází k většímu porozumění.

Zkušenost, obohacená o hodnotové aspekty se stává metazkušeností.Nejbohatší učení nastává při reflexi a sdílení zkušeností.