Facebook

Formativní evaluace v SUO

 

Přítomnost průběžné
zpětné vazby.

   


Sebeučící se organizace je taková organizace, která umožňuje svým učení členům a sama sebe neustále tranformuje (Pedler, 2000). Učení probíhá u jednolivých členů, skupin, týmů, celé organizace a dokonce i v okolí do kterého organizace působí.

Model, uvedený na obrázku, propojuje všechny důležité funkcionality organizace tak, aby podporoval uvedené organizační učení. V organizaci, které nevykazuje efekty a kvality SUO, nejsou jednotlivé funkcionality propojeny a jsou tak informačně a systémově izolovány od sebe navzájem. A podobně. Nefunkční komunikace izoluje systémy konstruktivity.

Funkcionalitu v propojeném systému, který si ve svých interakcích rozumí, zajišťuje zejména zpětná vazba. Ta poskytuje jednotlivým částem provázanost a informační kooperativitu, ze které čerpají aktéři SUO nejen pro regulaci práce, a i pro své průběžné učení.

   

 


         

     

SUO a systémová zkušenost

V každé minulosti byla získána nějaká zkušenost, která nám slouží k přítomnému rozhodování. (1)

Musíme však umět změřit a analyzovat priority (2), neboť lidé se rozhodují podle svých zájmů a potřeb. Pro každou budoucnost se pak můžeme rozhodovat odpovědněji, když známe hodnotu zkušenosti.

Abychom to dokázali, potřebujeme změřit zkušenost. (Nejen to, co se dělo.)

Pokud máme k dispozici nerozloženou informaci, můžeme vidět na zkoumaný problém optikou zkušenosti a budoucnost naplánovat s větší jistotou (3).

Viz. komplementární indikátory

 

a