Facebook

Formativní jádro


Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro řízení změn. Mohou být takto oprávněně nazývány, neboť do své evaluační optiky synteticky zahrnují konkrétní realitu.

             

Základem paradigmatické změny evaluace
je model rozvoje zkušenosti, což je obdoba toho,
čemu dnes odborníci říkají kompetence.

   


Zjišťovaná a vyhodnocovaná informace
je tedy tzv. "komplexní - nerozdělená",
neboť přenáší informaci o skutcích a postojích.
HEURÉKA CZ © 2012

   
 
V modelu zpětné vazby pak dochází k pragmatičtějšímu přenosu informací, který významně eliminuje tzv. konfirmační zkreslení, protože se dívá na praxi vícečetnou kvalitativní optikou.