Facebook

FED.499 - Evaluace rozvojových možností a cest

Speciální evaluační dotazník pro zjištění rozvojových námětů a realizačních kapacit organizace. Dotazník je zaměřen na učitele, kteří pomocí komplementárních baterií rozhodnou o realizovatelnosti či náročnosti rozvojových záměrů a profesního růstu ve škole. Výstupy poskytnou podklady pro strategickou analýzu budoucích rozvojových možností vůči výchozím podmínkám současného stavu. Dotazník umožní sjednocení vize a výběr realizačních modelů a strategií k naplnění záměru rozvoje školy. Výstupem je grafická, tabulková a textová analýza evaluované response ve formátu pdf.


Evaluační nástroj využívá faktorové filtrace dle předem nastavených kritérií.
Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole na míru a na klíč.

FED.499 - Evaluace rozvojových možností a cest

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 


      


 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).