Facebook

EDx.309 - Váhová analýza metod a forem práce s žáky

Kód zboží: EDx.309
metody a formy práce projektová výuka vzdělávací procesy moderní didaktika motivace žáků myšlenkové operace vzdělávací obsahy konstruktivismus kvalita výuky - wellbeing konstruktivní reflexe

Kompetenční model, odpovídající projektovému uchopení vyžaduje práci se zlepšovasnou zkušeností. Zkušenost je vždy kontextová, neboť naše dovednosti se ujmou a uplatní jinak v různě disponovaném - připraveném prostředí. Jde nejen o materiální a organizační podmínky, ale také sociální dorozumění s druhými lidmi, o návyky a empatii. Pokud tedy máme pochopit zkušenost, musíme ji vidět projektově = komplementárně. Nejlépe pochopitelný obraz o kompetentnosti získáme tak, že zjišťujeme priorizovanou tzv. "implementační zkušenost", která vypovídá prostřednictvím response skrze rozvojové potřeby aktérů, jejich činnostní úsilí a nakonec i jeho dopad.

Užitky evaluačního nástroje FED.309
- analytický obraz  edukačních metod
- vícehledisková, formativní evaluační optika
- obraz 32 edukačních interakcí + 3 váhy
- podmínková a faktorová filtrace zvolených kritérií
- analytický tabulkový a grafický výstup
- analýza pro vedení školy

EDx.309 - Váhová analýza metod a forem práce s žáky

 

Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 


Simulační, dílčí ukázka výstupní analytické tabulky: (Komplementární tabulka portrétuje pedagogickou zkušenost a je doplněna službou - slovní analýzou.)

Komplementární indikátory dotazníku FED.309 / n=27 Kmen V2 = podporuje učení V3=podporuje klima V4=SWOT.pohled
P.02 - xxx 125,34 (+57%) 112,01 (+15%) 67,12 (-17%) 99,12 (-7%)
P.07 - xxx 117,33 (+47%) 91,55 (-6%) 105,77 (+31%) 112,45 (+5%)
P.01 - V mé výuce pracují žáci s chybou učení (s chybou poznání, konstruktivity nebo chybou hodnocení) 97,79 (+23%) 125,34 (+29%) 76,89 (-5%) 117,33 (+10%)
P.08 - S žáky ve třídě se aktivně vracíme k pravidlům chování a spolupráce a revidujeme, co a proč by mohlo fungovat lépe. 93,77 (+18%) 117,79 (+21%) 152,45 (+88%) 125,34 (+17%)
P.11 - xxx 90,67 (+14%) 102,23 (+5%) 82,23 (+2%) 117,33 (+10%)
P.03 - V mé výuce hledají žáci odpovědi na otevřené otázky ve vztahu .. k postupu řešeného problému. 90,67 (+14%) 112,01 (+15%) 63,57 (-21%) 99,12 (-7%)
P.05 - V mé výuce projevují žáci své znalosti formou popisného jazyka. 77,79 (-2%) 77,33 (-21%) 49,78 (-38%) 89,79 (-16%)
P.09 - xxx 76,45 (-4%) 104,44 (+7%) 83,57 (+3%) 112,01 (+5%)
P.04 - V mé výuce hledají žáci odpovědi na otevřené otázky ve vztahu .. k hodnocení své učební zkušenosti. 63,57 (-20%) 92,01 (-6%) 45,33 (-44%) 85,34 (-20%)
P.06 - V mé výuce pracují žáci společně v kooperativních úlohách. 59,56 (-25%) 91,12 (-6%) 91,12 (+13%) 103,1 (-3%)
P.13 - xxx 58,66 (-26%) 81,33 (-17%) 73,77 (-9%) 96,43 (-10%)
P.12 - Žáci mé třídy pracují na úkolech ve skupinách s prvky projektové výuky. 41,77 (-48%) 80,44 (-17%) 81,33 (+1%) 123,1 (+15%)
P.10 - Výuka v mých hodinách je zaměřena na rozvoj nerutinních dovedností. 41,77 (-48%) 78,67 (-19%) 78,67 (-3%) 108 (+1%)
průměr Ø = 79,63 Ø.V2 = 97,41 Ø.V3 = 80,89 Ø.V4 = 106,8  

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).