Facebook

Evaluační optika MAP


Strategie nemohou být postaveny pouze na rozumových vizích a plánech. Jejich hlavním hybatelem je "lidský faktor", ať už ve formě schopností, postojů a motivace nebo také odporu. Proto součástí dobrých strategií musí být EVALUAČNÍ ZPĚTNÁ VAZBA, užitá jako vstupní průzkum, průběžná evaluace nebo změřená a sdílená zkušenost.

Pozn.: Specifickým cílem MAP, jak je uvedeno v metodice MŠMT, je rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání.

       

Naše formativní evaluační nástroje jsou svými komplementárními indikátory© zaměřeny na analytický průzkum, reflexi implementace strategií a plánů, mapování zkušeností a měření růstové změny.