Facebook

Evaluační nástroje pro strategii

Evaluační nástroje s formativní optikou pracují prostřednictvím autorizované aplikace Portfolionet(c) a přinášejí "komplementární proporční mapu" pro optimalizované rozhodování. Výstupem evaluační služby jsou grafy s řazenou prioritou dle zvolených hledisek, analytické kontingenční tabulky, proporčně mapující předmětnou problematiku, popisná slovní analýza a růstová doporučení.