Facebook

ŠAP.007 - Manažerská mapa oblastí školního rozvoje

Kód zboží: ŠAP.007
management školy péče o kvalitu školy evaluační nástroje evaluace synergická růstové a fixní myšlení

Evaluační nástroj pracující v aplikaci Portfolionet(c) jehož úkolem je zmapovat realizační a implementační kapacitu školy v 18 důležitých oblastech jejího rozvoje. Dotazník je zaměřen na atributy SWOT, realizační kapacitu školy, motivaci pracovníků a time-management.


Užitky evaluačního nástroje:

- analytický obraz rozvojových potřeb učitelů + SWOT
- pohled na 18 klíčových oblastí školy z hlediska potřeb
- optimalizace Akčního plánování
- proporcionalita motivace učitelů
- faktorová a personání filtrace zvolených kritérií
- formativní evaluační optika s proporčním obrazem
- priorizovaný tabulkový a grafický výstup
- analýza pro vedení školy
- smysluplnost a užitek reflexe
- filtrace výsledků "více a méně zkušených" učitelů

 

ŠAP.007 - Manažerská mapa oblastí školního rozvoje

Manažerská mapa pro podporu rozhodování a implementaci = smysl, důležitosti, dovednosti, motivace.
 Analytická tabulka: (Takové měření je možné jen prostřednictvím komplementárních indikátorů ©.)

1) Tabulka prezentuje souhrnné výstupy response evaluačního dotazníku, který používá tzv. komplementární indikátory. (vícefaktorová optika)
2) Komplementární indikátory prostřednictvím kmenového indikátoru sčítají počet potřeb pro realizaci a zlepšování danné oblasti. Vysoký počet potřeb může znamenat také překážky.
3) Váhové indikátory zachycují kvalitativní hlediska zkoumané oblasti jako je důležitost pro kvalitu, potřebu míry rozvoje, akutnost řešení danné oblasti, které v součtu ukazují na míru motivace.
4) Samostatným sloupcem je hledisko SWOT analýzy, které reprezentuje postoj respondentů k využití zkoumané oblasti. ("podporuje"=mohu se na to spolehnout, "inspiruje"=vytvořím z toho ještě přidanou hodnotu)
5) Pro ŠAP je určující zejména to, jaké potřeby má která oblast, aby se dala rozvíjet a následně to, jaká 3 hlediska motivačně rozhodují pro zlepšování danné oblasti. Motivace ukazuje na volní potenciál lidí oblast zlepšit.
6) Pokud je hledisko procentně nadprůměrné, pak lidé ve škole mají zájem, chuť a motivaci s touto oblastí pracovat. Škola však nemusí "honit 100 zajíců" a tak si vybere podle % preferencí např.: čtyři, pro ni důležité oblasti a na nich pracuje.
7) Určující pro realizaci plánu je tedy nadprůměrná motivace, aby byl respektován tzv. lidský faktor, který má nebo nemá potenciál s dannou oblastí pracovat a někam ji posunout.
8) Pokud lidé budou mít zkušenost, že se přihlíží k jejich možnostem, potenciálu a motivaci, budou raději spolupracovat a vybrané oblasti zlepšovat. Proto tomuto způsobu evaluace říkáme "empatická".
9) Akční plánování je tedy možné prokazatelně optimalizovat podle zjištění potřeb a různých kvalitativních hledisek a ušetřit tak škole čas, peníze a nemálo psychických sil.

 Ukázka: Přehledová tabulka indikačních oblastí a implementačních hledisek z evaluačního nástroje pro ŠAP.007 nebo MAP.077

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).