Facebook

EDx.335 - Kompetenční portrét + analytická služba

Kód zboží: EDx.335

Evaluační nástroj pro školu s víceúčelovým použitím + evaluační analýza pro školu.
Mapuje a měří zkušenost, jako východisko rozvojových potřeb školy a učitelů.
Pracuje s váhovými indikátory, podporujícími dobré rozhodování.
Individuální nastavení indikátorů - cílu vzdělávání dle zaměření školy.
Výstupním formátem je meta-informační optika.

Nástroj a jeho analytické výstupy využívají funkci komplementárních indikátorů ©, aby se mohly dívat na zkoumané jevy, procesy nebo potřeby z více hodnotících hledisek. Výstupem je přehledná, seřazená řada grafů, dle porovnávajících vybraných hledisek a také analytická tabulka, zachycující proporční sílu potřeb a hodnotících faktorů, dle kterých se dá spolehlivě rozhodovat, co má škola řešit a jaké to má priority. Management školy tak získá proporční portrét dovedností učitelů a postojů (motivací) k jejich uplatnění. Součásti služby je slovní analýza evaluačních výstupů.

EDx.335 - Kompetenční portrét + analytická služba

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Ukázka výstupů analytické tabulky

Suma K4V
- shrnuje součet sil, které vstupují do cílového procesu vzdělávání dle uvedených 45 cílů. Učitelé prostřednictvím kmenové otázky a 4 váhových otázek uvádějí, nakolik se s uvedeným cílem ztotožňují (K), nakolik potřebují vnější podporu (V1), nakolik je sledovaný cíl věcí školy (či rodiny) (V2), jaký přidaný čas jim k tomu chybí (V3) a kde ještě potřebují dalších vlastních zkušeností, aby dle jejich představ bylo cílů dosaženo. Všechny hodnoty prostřednictvím učitelské soudnosti tedy sledují "osobní zaměřenost a vlastní profesní dovednosti", a to s ohledem na poměr edukačních sil mezi rodinou a školou a časovou dispozicí. Výsledná suma K4V pak proporcionálně udává současnou schopnost školy cílů dosahovat. Nepřímo se v uvedených (%) hodnotách ukazuje kompetentnost učitelů, která se přirozeně spojena s podmínkami, podporou, motivací i schopnostmi. Podrobnější vysvětlení "sumy K4V" hledejte v tabulce, v předcházejících sloupcích. Plusovými hodnotami jsou cíle, které škola různě procentně zvládá. Mezí dobré hodnoty je K4V = 67%.


 


simulace výstupů = otázka - indikátor / ED.335 - neúplná ukázka kmen (+) váha 01 - % (-) váha 02 - % (+) váha 03 - % (-) váha 04 - % (-) suma K4V
01. Identifikovat a rozvíjet specifické nadání žáka. 160.66 (+18%) 38.01 (+29%) 57.14 (-12%) 96.43 (+62%) 66.08 (+32%) - 117%F
02. Identifikovat a kompenzovat individuální handicapy žáka. 131.82 (-3%) 25.77 (-12%) 50.87 (-21%) 90.63 (+53%) 81.57 (+63%) - 128%F
03. Předat žákům maximum poznatků a vědomostí. 101.18 (-26%) 16.34 (-44%) 108.68 (+68%) 52.58 (-11%) 29.08 (-42%) + 139%
04. Naučit žáky vyhledávat a zpracovávat informace. 181.95 (+34%) 53.19 (+81%) 103.39 (+60%) 65.30 (+10%) 36.33 (-27%) + 30%
05. Nž .. třídit informace podle různých hodnotových a kvalitativních hledisek. 146.41% (+8%) 47.64 (+62%) 87.50 (+35%) 70.68 (+19% ) 6.33 (+12%) + 23%F
06. Nž .. samostatně se učit = (kompetence k učení). 138.96% (+2%) 36.68 (+25%) 57.14 (+12%) 44.65 (-25%) 38.15 (-24%) + 38%F
             
13. Nž .. interpretovat matematickou zkušenost. 75.38% (-45%) 27.30 (-7%) 98.85 (+53%) 90.57 (+53%) 81.11 (+62%) - 100%
14. Nž .. používat matematiku ve školním učení mimo matematické obory. 99.73% (-27%) 34.18 (+16%) 108.17 (+67%) 78.07 (+31%) 72.43 (+45%) - 52 %F
15. Nž .. používat matematiku pro životní praxi. 162.4% (+19%) 48.25 (+64%) 93.20 (+44%) 85.40 (+44%) 5.12 (+50%) - 95 %F
16. Nž .. bezpečně pracovat s výpočetní technikou. 162.4 (+19%) 27.50 (-6%) 79.77 (+23%) 48.95 (-18%) 52.56 (+5%) + 61%
17. Nž .. efektivně využívat výpočetní techniku. 153.45 (+13%) 21.88 (- 26%) 88.86 (+38%) 54.44 (-8%) 59.78 (+19%) + 66%
18. Nž .. čtenářským dovednostem (porozumění a interpretace psaných sdělení). 180.16 (+32%) 27.83 (-5%) 88.98 (+38%) 50.74 (-15%) 25.38 (-49%) + 139%
19. Nž .. kriticky posoudit text z hlediska platnosti, pravdivosti a hodnoty. 149.68 (+10%) 38.93 (+32%) 83.46 (+29%) 70.66 (+19%) 48.99 (-2%)  - 10%F
20. Nž ..sestavit text - psané sdělení (účel, smysl, obsah, struktura, cíl) 157.04 (+15%) 25.57 (-13%) 117.80 (+82%) 51.52 (-13%) 30.88 (-38%) + 161%
21. Nž .. komunikačním doved. (oslovovat druhé, chápat a vyhod.mluvená sdělení). 167.80 (+ 23%) 33.19 (+13%) 39.90 (-38%) 47.06 (-21%) 25.45 (-49%) + 68%
22. Nž .. cizím jazykům. 171.41 (26%) 32.51 (+11%) 123.21 (+91%) 71.43 (+20%) 69.65 (+39%) + 47%
23. Nž .. respektovat autoritu. 157% (+15%) 32.59 (+11%) 7.15 (- 89%) 23.22 (-61%) 27.27 (-46%) + 22%


Evaluační komplement je systémově uspořádaná, analytická meta-informace, která umožňuje vidět do problematiky skrze její proporcionalitu.
Pozn.: Komplementární indikátory a jejich ekvivalenty tzv. evaluační komplementy jsou chráněny patentovým právem.
 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).