Facebook

Formativní evaluace projektu MAP III


Realizace místního akčního plánování má být realizátorem vyhodnocena nejméně z hlediska účelnosti, dopadů a udržitelnosti.
Uvedené schema počítá s formativní METAevaluací, díky "vícečetné a vícehlediskové" zpětné vazbě dovolující průběžnou optimalizaci implementace akčního plánu.
Pokud použijeme pro evaluaci "komplementární indikátory©", získáme komplementární obraz dle uvedených požadavků + možnost vidět do implementační a kontextové podstaty věcí.                                                     (FZV = formativní, vícehledisková, zpětná vazba)
 

            


Implementační schema je funkčně účinné jen díky formativní zpětné vazbě, založené na vícehlediskové evaluaci, která zajišťuje "pravdomluvnost" a integrálnost informací pro regulaci plánu. Ostatní formy zpětné vazby, zejména statistické, podléhají značnému konfirmačnímu zkreslení. Pro sběr a vyhodnocování dat jsou připraveny evaluační nástroje s komplementárními indikátory.