Facebook

Evaluace našich služeb


Ukázky evaluace vzdělávacích aktivit
Pro evaluaci našich vzdělávacích aktivit používáme patentovanou metodu tzv. "komplementárních indikátorů", které se dokážou dívat na jevy a procesy z více stran. Výsledky evaluace lze pak proporcionálně zaznamenat v grafech nebo tabulkách. Hodnoty nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů (srdcové ano). Čísla v závorkách ukazují na pozici, kterou sledovaný jev zaujímá ve srovnání s průměrem ve sledovaném hledisku, tedy sloupci.
Kmen = činy / V1 = důležitost pro kvalitu vzdělávání / V2 = užitečnost pro praxiMohlo by vás zajímat    ►     Informace jako fundament       Syntetická formativní evaluace        Knihovna evaluačních nástrojů

 


Napište nám