Facebook

Evaluační optika AP


Portrét projektové práce a její organizace je možné složit z několika hledisek monitorujících a hodnotících - podmínky + činy a spolupráci + cílové výstupy.
Pohled na AKTIVITY (B) je svorníkem dosažené zkušenosti (C) a z ní vyplývající aktualizace (A). Hodnocená důležitost reprezentuje lidské potřeby a postoje.
Do reflexe Akčních plánů se tak promítne to nejdůležitější pro rozhodování a jejich optimalizaci = lidský faktor skrze potřeby, činy a dopady.


            


Průběžná evaluace s použitím uvedeného modelu umožňuje nejen průběžné zlepšování MAPu, ale nakonec i optimalizovanou rekonstrukci Strategického rámce.
Komplementární indikátory© přinesou formát informace, který dovoluje posoudit váhu a vliv různých kontextových faktorů. Míra či potřeba zlepšení je pak dána jejich důležitostí.

Vážně myšlená projektová implementace potřebuje "syntetickou - formativní evaluaci".