Facebook

EDx.421 - Kompetence žáků k autonomii a seberozvoji

Kód zboží: EDx.421
metody a formy práce rozvoj kompetencí psychologie výuky motivace žáků individuální přístup kompetence k řešení problémů kompetence k učení evaluační nástroje pedagogika formativní konstruktivní reflexe

Speciální dotazník s formativní optikou, se souborem indikátorů, reflektujících zkušenosti žáků s vlastním sociálním, emočním, volním a kognitivním potenciálem, zaměřeným k seberozvoji a sebeuplatnění a zdravému sebevědomí. Baterie indikátorlů je zaměřena na řešení problémů a překonávání překážek. Součásti měření je také vliv rodiny a vliv osobnosti učitelů na seberozvoj žáků. Evaluační nástroj může využít také různé faktorové a personální filtrace dle pohlaví, určité třídy, časové dotace studijního oboru, nebo také filtrace dle individuálních potřeb žáků. Výstupem je analytická sestava priorizovaných komplementárních grafů a kontingenčních tabulek, vystihující proporcionalitu žákovských zkušeností, jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními, práci s chybou nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.421 - Kompetence žáků k autonomii a seberozvoji

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).