Facebook

EDx.420 - Analytický portrét formativního vyučování

Kód zboží: EDx.420
metody a formy práce pedagogika pragmatická organizace učení evaluační nástroje pedagogika formativní kvalita výuky - wellbeing konstruktivní reflexe

Speciální dotazník s formativní optikou, se souborem indikátorů, reflektujících tzv. formativní výuku, tedy výuku facilitovanou a reflektovanou. Soubor indikátorů je postaven jako obraz o interakcích a zkušenostech žáků. Evaluační nástroj využivá také různé faktorové a personální filtrace dle pohlaví, určité třídy a nebo studijního oboru, nebo také filtrace dle potřeb žáků či jejich zkušeností. Výstupem je analytická sestava komplementárních grafů a kontingenčních tabulek, vystihující proporcionalitu lidských sil jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek.

Každý evalauční nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.420 - Analytický portrét formativního vyučování

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).