Facebook

EDx.399 - Třídní a školní mapa formativní pedagogiky

Kód zboží: EDx.399

Nástroj mapuje edukační události, které podporují formativní styl výuky. To znamená, že zaznamenává názory a postoje žáků tak, aby zachytil ucelený obraz edukace nejen v tom, co se ve výuce děje, ale také o tom, co to pro žáky cílově a významově (cílotvorně) znamená. Komplementární indikátory jsou nastaveny v optice dosažení cíle, užitku, motivace a podpory spolupráce. Výstupem evaluační služby jsou přehledné grafy + analytické tabulky, uspořádané dle různých hledisek a vyjadřující proporcionalitu zjištěných hodnot..

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.399 - Třídní a školní mapa formativní pedagogiky

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 



 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno Aristotelem



Užitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.



Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).