Facebook

FED.303 - Dotazník postojů žáka ke vzdělávání a výchově

Kód zboží: FED.303

Speciální dotazník s formativní optikou, se souborem indikátorů, reflektujících postoje žáka k organizačním, vzdělávacím a výchovným složkám školy.  Součásti evaluačního měření je také vliv rodiny a vliv osobnosti učitele. Evaluační nástroj může využít také různé faktorové a personální filtrace dle pohlaví, určité třídy a nebo studijního oboru, nebo také filtrace dle potřeb žáků či jejich zkušeností. Výstupem je analytická sestava komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu žákovských zkušeností, jako je např. motivace žáků, ochoty ke spolupráci s ostatními nebo nebo také vlastní učební pokrok či užitek. Každý nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

FED.303 - Dotazník postojů žáka ke vzdělávání a výchově

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
  

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).