Facebook

EDX.241 - Reflexe vize, růstu a rozvoje školy

Kód zboží: EDx.241

Analyticko-evaluační nástroj pro školy, zaměřený na hledání a upřesnění vize a mise školy, na její hlavní cíle a aktivity k jejich naplnění. Indikační otázky hledají mezi učiteli názorovou shodu v několika realizačních cílech, cestách a jejich podmínkách, včetně rozvojových potřeb učitelů. Dotazník s komplementárními indikátory má bohatší způsob dotazování, prostřednictvím něhož můžeme lépe sdělit svůj názor a postoj a následně lépe vidět celistvější obraz o realitě. Tím vidí věci jak kvalitativně, tak kvantitativně. Evaluačním výstupem je analytická sestava komplementárních grafů a tabulek, vystihující proporcionalitu směřování školy a kapacitu realizačních sil pedagogického týmu je např. motivace, ochoty ke spolupráci s ostatními, tah k inovacím či zlepšování, a pod.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDX.241 - Reflexe vize, růstu a rozvoje školy

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
  

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).