Facebook

EDx.075 - Evaluační analýzy školního time managementu

Kód zboží: EDx.075
formativní evaluace management školy strategie a rozvoj školy růstové a fixní myšlení organizace školy

Speciální analytický nástroj pro priorizaci manažerských rozhodnutí ve škole. Nástroj používá respondentní baterie s váhovými indikátory, zaměřené na různé důležitosti cílů, pracovních aktivit a potřeb a kvalitativním průzkumem umí poskytnout preference pro užitečné a vyvážené směřování pracovního úsilí. Management školy získá priorizační analýzu s grafy a tabulkami. Dle síly indikace vznikne obraz o směru a realizačních silách kolektivu.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.075 - Evaluační analýzy školního time managementu

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
  

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).