Facebook

EDx.062 - Rodiče ve vztahu k učitelům a edukaci

Kód zboží: EDx.062
komunikace s rodiči metody a formy práce klima ve třídě a ve škole růstové a fixní myšlení

Dotazník zaměřený na rodiče, jejich potřeby ve vztahu ke vzdělávání dětí, na jejich zkušenosti a postoje ke škole a učitelům. Výstupem a užitkem pro školu je priorizovaný přehled názorů, potřeb a zkušeností, které přinseou větší soulad ve spolupráci rodiny a školy. Dotazník používá  analytické filtrovací baterie, které v důsledku přinesou přehled o faktorech, které mají vliv na větší zájem o rozvoj dítěte a lepší komunikaci rodičů se školou. Dotazník využívá anonymizovaných uživatelských účtů - response je tedy anonymní.

Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

EDx.062 - Rodiče ve vztahu k učitelům a edukaci

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
  

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).