Facebook

EDx.049 - Formativní evaluace projektové organizace MAP

Kód zboží: EDx.049
projektová implementace ŠAP-MAP-KAP měření zkušeností plánování a implementace projektové řízení

Speciální evaluační nástroj pro zmapování organizačních aktivit akčních plánů. Nástroj se zaměřuje na procesní a cílové aspeky řízení, na komunikaci, informovanost a sdílení praxe. Výstupním obrazem je přehled komplementů (činů + cílů + užitků + udržitelnosti). Manažeři MAP získají proporcionální mapu důležitosti cílů, kvalitativních prvků a aspektů manažerského řízení. V důsledku mohou zlepšovat či jinak implementovat svůj strategický rámec. Každý evaluační nástroj lze přizpůsobit škole nebo projektu na míru a na klíč.

 

Užitky evaluačního nástroje - MAP.049
- mapa kvalit a účinků projektových aktivit
- evaluační obraz 45 indikátorů
- analytický obraz rozvojových potřeb cílových skupin
- mapování užitku, pokroku a efektivity MAP
- formativní evaluační optika - 4 váhy
- faktorová filtrace dle předvolených kritérií
- analytický tabulkový a grafický výstup
- evaluační analýza pro vedení projektu

EDx.049 - Formativní evaluace projektové organizace MAP

     
Zpráva, kterou "podá" formativní evaluační nástroj (grafy a tabulky) obsahuje informace, dle kterých můžou lidé zlepšovat svou praxi tím, že se učí rozhodovat k činům podle určitých hledisek. Běžná evaluace je zaměřená na cíle i procesy, ale vidí je bez tzv. lidského faktoru. Formativní evaluace je k tomu zaměřená i na kvalitativní hlediska, vztažená k možnostem člověka. Díky nim můžeme snadněji implementovat naše záměry ve smyslu pokroku, užitku a dobra.

Cyklus DMAIC služebně kopíruje cyklus PDCA, kde plánujeme, realizujeme, hodnotíme a vyhodnocujeme, co bychom mohli zlepšovat. Abychom mohli zlepšit svět, musíme současně "zlepšovat = vzdělávat" člověka, který nakonec definuje cíle, svými možnostmi zasahuje a tvaruje svět a nakonec posuzuje kvalitu. Komplementární indikátory © vnášejí do procesu regulace evaluační optiku, která pomáhá vidět problém a jeho řešení integrovaně, tedy jak z hlediska různých potřeb, cílů a přínosů, tak z hlediska smyslu a vůle, tedy realizačních schopností člověka (více hodnotová optika).
 

 

Nástroje formativní evaluace


Formativní evaluace je způsob,
jak se při spolupráci lidí

co nejvíce vyhnout

nepraktické inteligenci
a neinteligentní praxi.


Inspirováno AristotelemUžitečné upozornění !
Demingův cyklus je efektivní
jen skrze formativní evaluaci.Uvedené evaluační nástroje pracují
pouze prostřednictvím aplikace

Portfolionet(c).