Facebook

Akční, evaluační průzkum - dotazník pro žáky


Univerzální dotazník pro žáky 2. stupně ZŠ a žáky SŠ. Dotazník využívá metodu komplementárních indikátorů©, která počítá z hodnocením 15 jevů a postojů důležitosti.
Tento dotazník (+ dalších 250 druhů) je přístupný a hodnotitelný v elektronické podobě také v naší evaluační aplikaci - www.demo.pfnet.eu, kterou od r. 2008 využilo v České republice už více než 420 škol.
Dotazník pro žáky k volnému stažení - pdf.


Výuka je multifaktorový a multidopadový proces, jehož kvalita je dána osobnostní, profesní vybaveností a zkušeností učitele. Ten dosahuje kvality své práce použitím metod a forem práce s žáky a také řadou sociálně-konstruktivistických nástrojů, jejichž účinek a dopad mohou žáci osobně vnímat. Jako má být jedním z eduakčních nástrojů průběžná zpětná vazba, která je podávána žákům za účelem zlepšení jejich práce, podobně, jedním z důležitých nástrojů je evaluační zpětná vazba žáků, která reflektuje jejich zkušenosti s výukou skrze responsi. Odpovědi na vhodně volené otázky (indikátory) pak mohou přinést užitečné dílčí portréty, provázané do systémického celku, kde nejedna projevená dovednost učitele podporuje další aspekty celkově projevené kvality výuky.

Protože učitele budou pravděpodobně hodnotit i žáci, které škola až tolik nebaví, je dotazník vybaven doplňujícím hodnocením o významnosti hodnocených dovedností a projevů učitele v očích žáka. Analytickou kombinací hodnocené důležitosti a úrovně jednotlivých sledovaných aspektů můžeme ve výstupech dotazníku uvidět příčiny různé učební angažovanosti na straně žáků. Taková zpětná vazba pak případně pomáhá učitelům zlepšovat nebo adaptovat svůj pedagogický přístup.