Facebook

Doplňující témata

Doplňující, volitelná témata rozvíjející směry STRATEGIE 2030+

(realizace témat STRATEGIE 2030+ prostřednictvím MAP)
- rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity dětí a žáků
*
- rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání *
- kariérové poradenství pro žáky ZŠ (směřování k životnímu uplatnění) *

Dále dle potřeb identifikovaných v území
- rozvoj kompetencí dětí a žáků pro aktivní používání cizího jazyka
- rozvoj sociálních a občanských kompetencí dětí a žáků
*
- rozvoj kulturního povědomí a vyjádření dětí a žáků
- investice do rozvoje kapacit ZŠ a SŠ
(* specializace HEURÉKA CZ)