Facebook

Dobrá otázka


Motto: Velikost člověka lze měřit hloubkou jeho otázek. (Otokar Březina)
 

Dokud má člověk zájem se ptát, zajímat se, zkoušet a zkoumat – neustále si zvětšuje rozhled a uchovává si své psychické mládí. Některé otázky však bývají nepříjemné a bolestivé. Lidé mají pak tendenci - mají přirozený pud vyhýbat se nepříjemným otázkám z důvodu vnitřní bolesti. Odhalit pravdu, může být někdy bolestivé. Ale ten, kdo se začne definitivně smiřovat se stavem svého dosaženého poznání, skončí s tázáním a pochybnostmi a všechny otázky považuje za zbytečné, ten se sám však odsuzuje ke stáří.

 
 
Několik otázek

 
 • Jsou učitelé připraveni rozvíjet osobnost žáka?
 • Chtějí rodiče, aby škola rozvíjela osobnost jejich dítěte?
 • Vědí rodiče a škola, co je to osobnost dítěte?
 • Jsou tzv. klíčové kompetence jádrem osobnosti?
 • Existuje něco hlubšího v člověku, než kompetence a dovednosti?
 • Umí škola poznat a kultivovat talent dítěte?
 • Je konkurenceschopnost podstatná pro rozvoj osobnosti?
 • Co musí učitel umět, aby vytvořil podmínky pro neformální procesy učení?
 • Co nejvíce ovlivňuje školní a třídní klima?
 • Stačí lidem k rozvoji osobnosti věda?
 • Jak pozná učitel citově zraněné dítě?
 • Co by se stalo, kdybychom to udělali jinak, než dosud?
 • Umějí lidé od sebe rozeznat rozhodnutí rozumu a srdce?
 • Chtějí děti rozvíjet svou osobnost podle plánu dospělých?
 • Jaké otázky si klade dítě, když se ve škole nudí?
 • Umí učitel v kompetenčním modelu klást ty správné otázky?
 • Jak se ve škole využívá otázek k rozvoji osobnosti?
 • Čím vším lze vyvolávat vnitřní motivaci žáků?
 • Kdy a jak se může ve škole rozvíjet schopnost odpovědnosti?
 • Jak se může škola dotýkat tématu Bůh, aby nepohoršovala rodiče?
 • Umí škola pracovat s psychickým napětím žáků?
 • Vidí žáci ve škole správné sociální dovednosti učitelů?
     

Položte si sami dnes jinou podstatnou otázku.
Možná, že odpověď nepřijde hned, ale budete-li poctivě pátrat, možná vám přijde i odpověď na to, "Proč jsem si položil(a) tuto otázku?"V rámci podpory škol pro kompetenční model jsme pro vás vyvinuli jedinečnou on-line aplikaci pro edukační management, která je klade otázky tzv. komplementárním způsobem, podobně jako jsou užívány myšlenkové mapy. Jejich užití pro školu, jako sebeučící se organizaci, formativně podporuje rozvoj kompetencí u žáků i profesní rozvoj učitelů.