Facebook

Digitální kompetence

Digitální kompetence k celoživotnímu učení

(realizace témat STRATEGIE 2030+ prostřednictvím MAP)
- seznámení se silnými i slabými stránkami využívání informačních technologií
- seznámení s riziky spojenými s využíváním informačních technologií
- získávání kompetencí pro využívání informačních technologií pro využívání relevantních informací
- rozvoj schopností vyhledávat, třídit a kriticky hodnotit informace
*
(* specializace HEURÉKA CZ)