Facebook

Dana Forýtková

Profesní pozice

sociální a komunikační dovednosti
metody a formy práce, management třídy
inkluze a individuální přístup


Vzdělání

Přírodovědecká fakulta UK Praha, obor biologie-chemie
Středoškolská profesorka - Gymnázium V. Makovského Nové Město na Moravě

Lektorka výcvikových seminářů pro pedagogy i veřejnost (1998 – doposud)

Profesní růst
 

Certifikát trenéra sociálně psychologického výcviku k samostatné trenérské práci v oblasti školství ČR (2001)
MU Brno – kurz „Vědy o životním prostředí a ekologická výchova (1997)
FF UK Praha – katedra psychologie - kurz „Příprava učitelů pro mimoškolní práci dětí a mládeže“ (1998)
Kurz „LEKTOR“ lektorských dovedností OSV v projektu „Dokážu to?“ (1998 – 2000)
Centrum dohody – kurz „Primární protidrogová prevence pro učitele ZŠ a SŠ (1999)
Kurz Klasik – osobnostní a sociální výchova (1999)
PedF. UK Praha - Osvědčení – kurz „Prevence sociálně patol. jevů“ (1998, 2000)
FF UP Olomouc (CŽV) – kurz „Škola prevence sociálně patol. jevů“ (1999 - 2000)
MU Brno - kurz „Teoretická příprava moderátorů v oblasti sex. výchovy – rakouský projekt Love Talks (1999 – 2000)'
FF UK Praha – katedra psychologie (CŽV) - 4 semestrový kurz „Prevence nežádoucích návyků a závislostí“ (1999 – 2000)

Kurz „Evropa“ (2001), Fórum výchovy ke zdraví (2002), Fórum výchovy ke zdraví (2004)