Facebook

Co může škola získat?


Motto : Jen měnící se lidé mohou měnit lidský svět.

Prostřednictvím formativní evaluace přichází šance změnit nepraktické jevy a procesy, jejímiž nositeli či původci jsou lidé. Reflexe totiž spouští metakognitivní myšlení.
Vícehledisková reflexe pak "vrhá citlivé světlo" na problematiku profesionality, týmovosti, efektivity práce, vnitřní motivace, osobního přístupu i na tématiku hodnot.


 

       
 

 

V důsledku může škola získat

 • zpětnou vazbu na společné edukační procesy
 • podporu kultivace sdílených hodnot
 • zvýšení vzájemného porozumění mezi lidmi
 • podporu prosociálního chování
 • tvořivější a konstruktivnější přístup lidí
 • podporu prevence rizikových jevů
 • profesionální vhled a nadhled
 • řešení problémů individuálního přístupu
 • precizaci a korekci vnitřní evaluace
 • cyklickou péči o rozvoj svých učitelů
 • motivovanou růstovou perspektivu

 

               

Použítím metody komplementárních indikátorů© jsme vyřešili současně několik problémů, zejména problém jak převést plán či strategii do zdařilé projektové implementace.
Pomocí komplementární evaluace umíme změřit "lidský faktor" natolik, že se podle průběžného mapování a měření dá optimalizovat implementační strategie.

 

(!) Nepatrně jsme upravili formát zpětné vazby a tím jsme zcela změnili sílu a užitek evaluace.