Facebook

Jaká souhra tvoří kompetence?


Abychom se dostali dál ve světě kompetencí, měli bychom přijmout dovysvětlení, že pokud je v lidském světě něco kultivované, pak to má pro člověka určitou hodnotu či kvalitu (pokrok, dobro, užitek). Aby se tedy stal někdo kompetentním, musí svou práci znát nejen z hlediska cílů, ale musí tyto cíle umět uskutečnit v určité kvalitě. To, že žádná pořádná práce není snadná a jednoduchá, vědí lidé, kteří zdolali nejednu pracovní překážku, jejíž překonání zviditelnilo určitý smysl cíle i pracovní cesty a zároveň vědí, že je to něco podstatného naučilo.

Autor obrázku vlevo chce říci, že vůle je motivace, která zdolává překážky hodnocením a rozhodováním, ale také ochota nést odpovědnost. Nepodařené vývojové kroky, které nás nezaplašily do role oběti, ať už by za to mohl svět nebo bychom našli příčiny a překážky v jiných lidech, a proto jsme je znovu zdolávali. Je to naše svoboda tvořit a rozhodovat, která pomáhá s nalezením smyslu, proč to či ono osobně děláme a smyslu, k čemu to má ve světě vlastně sloužit. Obraz vůle a smyslu je ryze vnitřní záležitostí člověka, která je případně obrušována překážkami, ke kterým může patřit názor jiného člověka nebo dokonce veřejné mínění, často, včetně veřejně uznávaných hodnot.

Aby člověk přijal kvality, které vytvořil svou prací jako dobré, musí vzít v úvahu nejen svoji vlastní zkušenost. Učitel, který chce nechat žáky růst, by jim měl dopřát zdolávat překážky a neúspěchy jejich vlastním rozhodováním.
 

Nejen suverénní rozum, ale i cit, který bude edukačně použit, poslouží nejen znalostem a postojům, ale zejména rozvoji osobnosti.