Facebook

Cesta v před

(auto)evaluace formativní evaluace management školy projektová implementace péče o kvalitu školy evaluace synergická plánování a implementace
       
       

     

Cesta v před je dvojkolejná

Organizace, jako je např.škola potřebuje pro porozumění mentální schéma, které pomůže školu řídit i vést. Z uvedeného schematu je nejvíce patrné, jak strukturovaná a komplexní musí být informace, aby dala vodítko pro organizaci společné práce.
Můžeme říci, že jde o komplexní informaci, kdy jsou záměry, cíle, metody, aktivity a hodnoty spojeny v hierarchické mozaice informací, která dává orientaci a jistotu lidem.

Součástí "cesty v před" je nejen psaný program, ale i živá kultura organizace, tedy mezilidské vztahy a profesní zkušenosti, které buď podporují, nebo někdy brzdí společný program. Proto musí být zejména strategie a kultura organizace v co největším souladu. Během realizace našich záměrů je pak zcela přirozený dynamismus aktivit i lidského faktoru. Lidé se pomocí spolupráce na realizaci aktivit přirozeně učí a to tím více, čím větší jejich autonomie a odpovědnost. Proto je potřeba průběžně slaďovat jejich autonomii ve společnou spolupráci. K takovému sladění slouží průběžná - evaluační zpětná vazba.