Facebook

Ceny vzdělávání, služeb a nástrojů

Pro zákazníky ve školství nejsme plátci DPH. 1 hodina 3 hodiny 5 hodin (+ 1 osoba) 10 hodin 15 hodin doprava
Prezenční vzdělávací aktivity - DVPP pro 20 členný tým - 4.900,- 6.800,- +680,- Kč / osoba 13.600,- 19.800,- 5,80 / km
Poradenství, metoring, konzultace do 5 osob 880,- Kč 2.480,- Kč 3.900,- Kč - - - 5,80 / km

 Evaluační služby jsou spojené s observačním typem uživatelství aplikace (režim bdělosti), kdy její obsah administruje poskytovatel aplikace.
Uživatel (škola) může být pouze v roli zadavatele, respondenta a čitatele evaluačního obsahu.

 

Produkty a služby - balík B - vhodné pro běžný školní provoz
    (od 01.2020 - kombinace volitelná klientem)
jednorázová
cena v Kč
► Uživatelství jako observační web s externí administrací
B.00

  Evaluační studio - interaktivní sociální síť pro péči o kvalitu vzdělávání, formativní kulturu a sebeučící se organizaci

uživatelská licence je propůjčena škole
(vlastnictví zůstává poskytovateli)
B.01  Aktivace cloudu a subdomény 3.řádu, ... např. www.skola.pfnet.eu, redakční systém, bezplatně
B.02  Provoz observační domény a cloudové aplikace, datový prostor 2 GB / 12 měsíců 1.880,- Kč
B.03  E-formulář z knihovny školních formativních evaluačních nástrojů - 250 ks
(s využitím komplementárních indikátorů) .. ED.(A,B,C) ev.nástroje dle rozsahu
490,- / ks
B.04  Zřízení uživatelské databáze (učitelé, žáci, studenti, rodiče) = skuteční respondenti (42,-/uč.) + (8,-/žá.) + (5,-/ro.)
B.05  služba - Externí respondentní administrace  + grafická analýza pro 1 respondentní skupinu  1.800,- Kč
B.06  služba - Analýza evaluačních výstupů - dle váhových faktorů + analytická zpráva
 formovaný článek v aplikaci (grafika, záložky, text + soubor pdf)
2.400,- Kč / ED.A
3.500,- Kč / ED.B
4.600,- Kč / ED.C
5.800,- Kč / ED.D
B.07  služba - Implementační priorizace - (implementační tabulky pro manažerskou optimalizaci)  1.600,- Kč
B.08  služba - Úpravy grafické a informační struktury v aplikaci (kategorie, články, graf.výstupy, FileManager) 420,- / hod
B.09  služba - Vytvoření - přizpůsobení eval. nástroje na míru (klima, management, metody a formy práce, motivace, ..)  480,- / hod
B.10  služba - telefonická metodická a mentorská podpora / "přítel na telefonu" 540,- / hod .. nebo ..6.800,- / měsíc
B.11  služba - prezenční analýza výstupů evaluace před sborovnou 60 minut + cestovné  3.600,- Kč
 


propagační list ke stažení - Humanistická pedagogika
propagační list ke stažení - Buducnost strategií
propagační list ke stažení - Systémové řešení + wellbeing