Facebook

Evaluační cyklus v čase

     

 

Systémová zkušenost

V každé minulosti byla získána nějaká zkušenost, která nám slouží k přítomnému rozhodování. (1)

Musíme však umět změřit a analyzovat lidské zájmy a potřeby a jejich priority (2), neboť lidé se podle nich rozhodují. Pro každou budoucnost se pak můžeme rozhodovat odpovědněji, když známe hodnotu takové zkušenosti.

Abychom to dokázali, potřebujeme "změřit" zkušenost.
(Nejen množství toho, co se dělo.)

A právě, pokud máme k dispozici tzv. "nerozdělenou informaci", můžeme vidět na zkoumaný systém nebo problém optikou zkušenosti a budoucnost naplánovat s větší jistotou (3).

Viz. "komplementární indikátory".Evaluační dotazníky s komplementárními indikátory © jsou formativní a optimalizační nástroje pro řízení změn. Mohou být takto oprávněně nazývány, neboť do své evaluační optiky zahrnují konkrétní realitu.

Pokud má evaluace něco zlepšit, musí mluvit k lidem jejich řečí (smyslem + užitkem).  Účelem evaluace je nejen zlepšování práce, ale i kultivace člověka. K tomu musíme mít vhodný obraz o tom, co chceme zlepšit, proč to chceme zlepšit, co k tomu musíme použít, jak to uděláme a jak zjistíme, že jsme toho dosáhli.
 

     

Formativní evaluace je způsob, jak se vyhnout nepraktické inteligenci a neinteligentní praxi. (Inspirováno Johnem Deweyem)