Facebook

Péče o kvalitu školy ve formativním modelu (2x 4 hodiny)

Kód zboží: EDU.012
kompetence k seberozvoji rozvoj osobnosti rozvoj kompetencí strategie a rozvoj školy profesní rozvoj učitelů reflexe učení a zkušenosti organizace učení evaluace synergická plánování a implementace růstové a fixní myšlení

Užitečné téma pro učitele (a potažmo i pro žáky), které učí lidi používat reflexi a zvažovat smysl, užitek a dobro, aby se mohli dobře rozhodovat a plánovat.
Pro rozvoj modelu sebeučící se organizace (SUO) byl naší vzdělávací a metodickou společností v minulých 12 letech vyvinut speciální program Portfolionet©, pracující jako on-line aplikace na internetové síti, jehož aglomerované funkce podporují tzv. formativní zpětnou vazbu v plánovacím prostředí, za současné možnosti sdílení dobré praxe a edukace.


 

 

Péče o kvalitu školy ve formativním modelu (2x 4 hodiny)


Dnes už není tajemstvím, že kvalita školy stojí na kvalitě lidí, kteří v ní pracují. Efektivní vedení školy znamená pak především práci s těmito lidmi a jejich potenciálem. To vše za předpokladu možností využití reflexe k profesnímu růstu. Přesto, že pokrokovější modely už chápaly profesní rozvoj člověka na platformě informační společnosti, nelze za dnešního poznání přehlédnout, že dovednosti a kompetence nevznikají na základě pouhé informace, ale jedině a pouze opakovaným zlepšováním dovedností. Učivem v takovém modelu a v organizaci plné lidí je týmové řešení problémů a tedy i řada sociálních interakcí, ze kterých se člověk učí ve společenství druhých lidí. Schopnost týmové spolupráce při vzájemném učení a zlepšování své práce je pak zákonitě postavena na dovednosti učit se z různých forem zpětné vazby, ze společného plánování a ověřených inovací přímo v živém pracovním prostředí. Vhodně zaměřená a sdílená zpětná vazba, jako základní kámen sebeučící se organizace, umožňuje uvidět pracovní užitek a také mnoho příležitostí pro další využití a pro případné zlepšení. Takový postup je formativní. Proto model sebeučící se organizace (SUO) více podporuje a zabezpečuje zavádění poznatků do praxe a v konečném důsledku i sdílení postupů a cest za společným řešením.

 

 

 

 

  Vzdělávací obsah tématu:

Blok 1 – Zákonitosti sebeučící se organizace a formativní zpětná vazba

- proč je dnes cílem kompetence a smyslem zkušenost
- jaká byla stará škola, v čem byla dobrá, a co neřešila (diskusní blok)
- k čemu dnes směřuje moderní management, podrobné poznání tzv. Demingova cyklu
- jakých úrovní učení můžeme ve škole dosáhnout (pasivní, závislé, formativní, autonomní)
- proč k rozvoji profesionality potřebujeme vědomou zpětnou vazbu a co v ní musíme uvidět
- uplatnění cyklu PDCA v interaktivní aplikaci
- uživatelské oživení programové aplikace, seznámení se základními moduly
- zpětná vazba k průběhu vzdělávacího bloku za využití programu
- zpětná vazba k metodám a formám práce s žáky, užívaných ve škole
+ vyhodnocení grafických výstupů (program umožňuje filtraci výstupů dle různých hledisek)


Blok 2 – Manažerské a edukační možnosti programu

- pojetí kvality a hodnoty v historii a současnosti školského systému
- proč je reflexe základním kamenem učení i profesního růstu

- jak „nahradit“ empatii, když používáme elektronické komunikační prostředky
- jak se sestavuje baterie indikátorů a jak se zaměřuje „optika“ při sledování jevů a procesů
- využití komplementárních indikátorů v praxi zpětné vazby
- kolektivní spolupráce při plánování v elektronické síti a podíl na reflexi plánu
- praktické využití elektronických šablon ve společném plánovacím kalendáři
- jak sdílet dobrou praxi a jak se z ní společně učit – využití komunitní sítě

- praktické využití interaktivních šablon pro sdílení dobré praxe v on-line komunitní síti
- tvorba vlastního digitálního učebního materiálu, jeho využití a sdílená skupinová reflexe 


 

Další DVPP ..