Facebook

Základní škola Přerov, Svisle 13

Vážený pane Šrámku, děkuji za seminář i evaluační výstupy.
Seminář se nám velmi líbil a považujeme ho za jeden z nejpřínosnějších pro naši praxi.
S přáním příjemných a úspěšných dnů

Mgr. Miroslav Fryštacký
ředitel ZŠ Přerov, Svisle 13