Facebook

ZŠ Předlice, Ústí nad Labem

Formativní intervence pro podporu učení žáků - seminář a dílna / 08.2023
Pro evaluaci byly použity komplementární indikátory ©.

Analytické tabulky obsahují 3 hodnotící sloupce
K) Souhlas výrokem = skutková síla
V1) Hodnocení důležitosti pro kvalitu semináře .. pro kvalitu semináře rozhodují prezentační dovednosti lektora a jeho empatie
V2) Hodnocení důležitosti pro přenos do praxe .. pro přenos do praxe rozhoduje, zda prezentované informace byly přehledné a smysluplné + lektorem zodpovězené dotazy
Všechny hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami souhlasu. V závorkách jsou uvedeny relativní hodnoty ve sledovaném sloupci.

Naše vzdělávací služby jsou většinou posluchačů velmi kladně hodnoceny.
 
Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr

+

Citlivost skupiny na indikátor / hodnotící shoda CIS = 89 CIS = 54 CIS = 72
Výrokové indikátory dotazníku / n=17 Skutková míra V1=důležité pro seminář V2=pro přenos do praxe
02. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 200,00 (+30%) 182,35 (+11%) 158,82 (+2%)
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 182,36 (+19%) 170,59 (+4%) 141,17 (-9%)
12. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 182,36 (+19%) 188,24 (+14%) 164,7 (+6%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné při práci s žáky. 176,47 (+15%) 170,59 (+4%) 188,24 (+21%)
09. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali DO ČINNOSTNÍCH AKTIVIT semináře, vzhledem k tomu, jak je znám. 152,94 =Ø 152,94 (-7%) 116,6 (-25%)
07. Dotazy posluchačů BYLY ODPOVĚZENY směrem k řešení uvedeného problému. 152,94 =Ø 158,82 (-4%) 158,82 (+2%)
10. Vzdělávací téma řešilo podstatné věci pro kvalitu učení žáků. 152,94 =Ø 164,71 (=Ø) 170,59 (+10%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 147,06 (-4%) 176,47 (+7%) 158,83 (+2%)
08. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali DO DISKUSE, vzhledem k tomu, jak je znám. 129,4 (-16%) 134,93 (-18%) 116,26 (-25%)
03. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 129,42 (-16%) 158,82 (-4%) 182,35 (+18%)
06. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) KLADLI OTÁZKY, které rozvíjely vzdělávací problematiku. 123,52 (-19%) 141,18 (-14%) 123,52 (-20%)
11. Vzdělávacím obsahem byl trénink potřebných dovedností. 111,76 (-27%) 176,47 (+7%) 182,35 (+18%)
průměr Ø = 153,43 Ø.V1 = 164,68 Ø.V2 = 155,19

+

Hodnocení účastníků vzdělávání
Celkový přesah semináře. Oceňuji, že je nenásilnou formou ukázána potřeba ve změně přístupu k žákům a myšlení.
Oceňuji téma metakognice, ukázky, příběhy z praxe, ze života, emoce dětí, otevřené otázky, praktická část.
Líbil se mi způsob tvoření otázek, psychologie dítěte a jeho způsob uvažování, jak probudit přemýšlení.