Facebook

ZŠ Olomouc, ul.Řezníčkova

Hodnocení vzdělávacích akcí :
1. Učitel v roli manažera
2. Učivo jako prostředek k rozvíjení kompetencí
 

Vzdělávací akce hodnotíme jako velmi zdařilé, dobře odborně zpracované a smyslupné.
Lektor se v dané problematice orientoval výborně a do hloubky. Jeho podání bylo srozumitelné. Svým erudovaným projevem zaujal a vyburcoval naše pedagogy k aktivitě.

Zkušenosti ze seminářů jsme využili nejen během tvorby ŠVP, ale i ve výuce a v mimoškolní výchově.
Děkujeme.

Mgr. Marie Melcherová
ředitelka školy