Facebook

ZŠ Česká Třebová, ul. Habrmanova

Formativní intervence pro podporu učení žáků - seminář a dílna / 08.2023
Pro evaluaci byly použity komplementární indikátory ©.

Analytické tabulky obsahují 3 hodnotící sloupce
K) Souhlas výrokem = skutková síla
V1) Hodnocení důležitosti pro kvalitu semináře .. pro kvalitu semináře rozhodují prezentační dovednosti lektora a jeho empatie
V2) Hodnocení důležitosti pro přenos do praxe .. pro přenos do praxe rozhoduje, zda prezentované informace byly přehledné a smysluplné + lektorem zodpovězené dotazy
Všechny hodnoty nad 100% jsou silnými hodnotami souhlasu. V závorkách jsou uvedeny relativní hodnoty ve sledovaném sloupci.
 
 
Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

 

Citlivost skupiny na indikátor = hodnotící rozptyl CIS = 56 CIS = 60 CIS = 38
Indikační výroky / n = 34 Skutková míra V1= důležitost pro seminář V2= důležitost pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 182,17 (+22%) 154,83 (-2%) 138,15 (=Ø)
02. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 179,23 (+20%) 187,89 (+19%) 121,7 (-12%)
09. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali DO ČINNOSTNÍCH AKTIVIT semináře, vzhledem k tomu, jak je znám. 164,71 (+10%) 137,38 (-13%) 119,02 (-14%)
07. Dotazy posluchačů BYLY ODPOVĚZENY směrem k řešení uvedeného problému. 164,19 (+10%) 154,14 (-2%) 138,6 (=Ø)
12. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 158,82 (+6%) 181,99 (+15%) 154,14 (+12%)
10. Vzdělávací téma řešilo podstatné věci pro kvalitu učení žáků. 152,93 (+2%) 157,77 (=Ø) 148,26 (+7%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné při práci s žáky. 144,12 (-4%) 158,46 (=Ø) 151,89 (+10%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 141,18 (-6%) 173,01 (+10%) 152,59 (+11%)
11. Vzdělávacím obsahem byl trénink potřebných dovedností. 129,4 (-14%) 154,49 (-2%) 148,62 (+8%)
08. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) se aktivně zapojovali DO DISKUSE, vzhledem k tomu, jak je znám. 129,42 (-14%) 128,56 (-18%) 116,08 (-16%)
06. Účastníci vzdělávací aktivity (kolegové) KLADLI OTÁZKY, které rozvíjely vzdělávací problematiku. 126,05 (-16%) 151,89 (-4%) 124,04 (-10%)
03. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 125,96 (-16%) 151,89 (-4%) 142,81 (+3%)
průměr Ø = 149,85 Ø.V1 = 157,69 Ø.V2 = 137,99


Naše vzdělávací služby jsou většinou posluchačů velmi kladně hodnoceny.

 

+ Slovní komentáře účastníků

Největším přínosem byly základní principy formativní intervence, jak je při výuce používat, kdy přináší zkvalitnění výuky.
Tvoření otevřených otázek, kořenové kompetence, doporučení pro formativní intervenci, vlastní autoevaluace.
Zamyšlení se nad tvorbou otevřených otázek. Hodnoty, vnitřní motivace.
Líbila se mi systematizovaná práce s prožitým, zvnitřněným a plánovaným.
Teprve nyní jsem pochopila systém klíčových kompetencí.