Facebook

3) Rozvíjení ČG a MG s podporou FH

metody a formy práce čtenářská gramotnost matematická gramotnost aktivity DVPP profesní rozvoj učitelů motivace žáků konstruktivní reflexe


Soustředění na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti je vyvoláno zjištěnými nízkými dovednostmi a výsledky žáků v těchto oblastech. U této problematiky ale nelze současně přehlédnout podmínky a procesy, které k nabytí takových dovedností vedou, stejně jako dovednosti učitelů, zaujmout žáky takovou didaktikou, která vyvolá vnitřní motivaci k učení, schopnost soustředit se, dotáhnou úkoly do konce a také dovednosti přijít věcem tzv.„na kloub“. Je pravděpodobné, že za problémem stojí zejména bývalý způsob pasivního přijímání a zpracování informací. Žák měl řadu úloh knižně konvergentně předpřipravenu a může se ocitat v roli zpracovatele standardizovaných úloh, které měly svůj původní dobrý důvod, být příkladné. Pokud ale žák samostatně nepřemýšlí nad problematikou a řešením, nenalézá k němu cesty, stává se pasivním účastníkem vzdělávání, který přichází pro budoucno o cennou dovednost, učit se řešit problémy a učit se v každé situaci.

 
 
Vzdělávací obsah / 2 bloky (4x 45 minut) - prezenční forma


Blok A) SEMINÁŘ– 4x45 minut

 • úrovně školního učení - pasivní, závislé, formativní, autonomní
 • jak se rozvíjí čtenářská a matematická gramotnost, domácí a zahraniční zkušenosti
 • proč se u rozvoje gramotností nejlépe využijí konstruktivistické metody
 • jaké zákonitosti vnitřní motivace se uplatňují u konstruktivistických metod
 • využití kauzality a empatie při rozvoji čtenářské gramotnosti
 • využití problémového učení u matematické gramotnosti
 • kdy je ZV formativní, proč musí být vědomá a jaký vliv má její sdílení
 • formativní principy a zákonitosti při posilování vlastního učení
 • uplatnění kritického myšlení při rozvoji gramotností a s podporou formativního hodnocení
 
     
 
 
  Blok B) DÍLNA – 4x45 minut

 • malé dílny pro rozvoj ČG s uplatněním FH
 • ČG = využití metody E-U-R při rozvoji ČG, myšlenkové mapy příběhů, hledání hodnot příběhů, propojování klíčových slov v textu, využití charakteru postav pro pochopení smyslu informace, evaluační čtenářský deník, pátrání po tom, co je mezi řádky, využití přímé řeči pro rozlišení smyslu informace, využití osobního poznávacího kontinua, vžívání se do literární role, cestování v čase pomocí metody pohled, postoj, perspektiva, uplatnění Bloomovy taxonomie pro analýzu textu, sestaví příběhu pomocí obrázků a jeho varianty, metody překladu zakuklených přísloví, vyhledání a zdůvodnění nejdůležitějších okamžiků příběhu, vytváření diagramů příběhu, posilová ČG pomocí otázek + užití FH pro zvyšování dovedností žáků
 • MG = na posilování matematického uvažování, modelování, argumentace a komunikace, tvorba obrázkových rovnic pro nejmenší, badatelství v peněžence, matematické hledání spálené žárovky v paralelním el.obvodu, magické mřížky jejich řešení a konstrukce, rozbor 3 matematických cest jednoho neurčitého problému, zlomky v kuchyni, práce s grafy a diagramy, hra zemědělská Odysea (plochy, práce a výnosy), problémové konstruktivistické úlohy, vytváření hypotéz + užití FH pro řešení problémů a zvyšování dovedností žáků
 • ČG+MG = rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti ve spojených problémových úlohách, využití empatie v příbězích, projektové prvky a týmová spolupráce + užití FH pro rozvoj dovedností žáků
 • rozbor vnitřní motivace u jednotlivých tvůrčích úkolů
 • kdy se žáci učí z vlastní zkušenosti a jak sdílet zkušenost a dobrou praxi při rozvoji gramotností
 • evaluace semináře a dílny
 
     
 
 
 

Vzdělávací cíl
Smyslem a cílem vzdělávací akce je spojit konstruktivistické metody učení s dovednostmi formativního hodnocení a posílit tak u žáků rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti. Vést učitele k uvědomění použití diferencovaných úloh podle schopností žáka. Cílem vzdělávání je také rozbor vnitřní motivace, (podle typů úloh) která se podílí na řešení úkolů jako spolupracující síla.


Seminář je koncipován jako vyvolání zájmu nejen o heuristické a konstruktivní úlohy vedoucí k nabývání čtenářské a matematické gramotnosti, ale zejména k dovednosti učitele povzbuzovat žáky v rozvoji těchto gramotností, pomocí formativního hodnocení (posiluje všechny gramotnosti). Jde o pedagogickou dovednost, která zvyšuje zájem o učení tím, že pomocí např. otevřených otázek povzbuzuje žáky prostřednictvím průběžného ohlédnutí za svou činností. Zvědomuje žákovskou zkušenost i její hodnotu, čímž naplňuje třetí a málo užívaný cíl vzdělávání. Tento přístup současně rozkrývá problematiku úloh, jako evokaci a uvědomění a prostřednictvím reflexe, pak umožňuje žákům aktivněji hledat další účinná řešení. Užitím formativního hodnocení dokáže učitel spojit žákův zážitek s realitou, zvědomit zkušenost a tak u čtenářské gramotnosti postavit slovní zásobu na sebezkušenosti. Práce se zkušeností posiluje dovednost kritického myšlení, která se nakonec uplatňuje u všech gramotností. U obou gramotností jde o konstruktivní práci se záhadou nebo chybou.