Facebook

Základní škola Volary, ok. Prachatice

26.08.2016 / Perfektní seminář plný podnětů, s živým a empatickým lektorem. Děkujeme11. Uveďte dílčí témata semináře, která pro vás byla největším přínosem.
Použitelné otevřené otázky a jak s otázkami pracovat
Tvoření otevřených otázek, použití listu matem. gramotnosti
Vstupy z osobního života ukazující na vyspělost duše :-) Díky J.
Tvoření kvalitních a pestrých otázek ke konkrétní situaci, diskuze
Celý seminář byl přínosem, přesvědčil, že se to dá využívat v praxi. Pan lektor je velmi kvalitní.
Komunikace učitelů s rodiči - to bych chtěla
Informace o zpětné vazbě - učitel x žák
Vše bylo přínosné, atmosféra příjemná
Jak lépe vtáhnout dítě do tématu, aby poznalo souvislosti a užitečnost a mělo chuť se něco naučit.
Kořenové kompetence
Praktické cvičení na tvorbu otázek
Metody a formy práce s dětmi s SPU a ADHD - mám jich ve třídě stále víc
Pocit přijetí u dítěte a 4 základní potřeby
Zpětná vazba