Facebook

ZŠ Volary, ok.Prachatice

Seminář a dílna: Formativní intervence na podporu učení žáků / 2x5 hodin

Výčet reflektovaných oblastí / počet respondentů n = 38 / 2017 Kmeny
07. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 176,25 (+19%)
06. Prezentační dovednosti lektora. 173,68 (+18%)
04. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 163,16 (+11%)
05. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 160,52 (+9%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 155,26 (+5%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů z praxe. 147,37 (=Ø)
03. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 131,24 (-11%)
průměr Ø = 147,62


Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).

 


 
Grafické výstupy / Seřazeno dle původního pořadí / n=38
 
| 01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. | k.K = 155.26%
rozhodně ano (21)
55.26%
 
spíše ano (17)
44.74%
 
spíše ne (0)
0%
 
rozhodně ne (0)
0%
 
nemůžu posoudit (0)
0%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství užitečných příkladů z praxe. | k.K = 147.37%
rozhodně ano (20)
52.63%
 
spíše ano (16)
42.11%
 
spíše ne (2)
5.26%
 
rozhodně ne (0)
0%
 
nemůžu posoudit (0)
0%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 03. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. | k.K = 131.24%
rozhodně ano (16)
42.11%
 
spíše ano (17)
44.74%
 
spíše ne (2)
5.26%
 
rozhodně ne (0)
0%
 
nemůžu posoudit (2)
5.26%
 
bez odpovědi (1)
2.63%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 04. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. | k.K = 163.16%
rozhodně ano (24)
63.16%
 
spíše ano (14)
36.84%
 
spíše ne (0)
0%
 
rozhodně ne (0)
0%
 
nemůžu posoudit (0)
0%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 05. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. | k.K = 160.52%
+2 (27)
71.05%
 
+1 (7)
18.42%
 
standard (3)
7.89%
 
-1 (1)
2.63%
 
-2 (0)
0%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 06. Prezentační dovednosti lektora. | k.K = 173.68%
+2 (28)
73.68%
 
+1 (10)
26.32%
 
standard (0)
0%
 
-1 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 07. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. | k.K = 176.25%
+2 (29)
76.32%
 
+1 (8)
21.05%
 
standard (0)
0%
 
-1 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
bez odpovědi (1)
2.63%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 08. Motivační síla kurzu na využití informací v mé práci. | k.K = 97.37%
+2 (13)
34.21%
 
+1 (11)
28.95%
 
standard (14)
36.84%
 
-1 (0)
0%
 
-2 (0)
0%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)
 
| 10. Kvalita kurzu ve srovnání s mou dosavadní zkušeností jiných kurzů. | k.K = 123.69%
+2 (18)
47.37%
 
+1 (11)
28.95%
 
standard (7)
18.42%
 
-1 (1)
2.63%
 
-2 (1)
2.63%
 
bez odpovědi (0)
0%
 
(výběr pouze jedné odpovědi)