Facebook

Základní škola Olomouc. ul. Demlova

V Olomouci, 27.5. 2006

Ohlas ke vzdělávacímu semináři "Učitel v roli manažera" ...
 
 

Vážený pane Šrámku,
v minulých měsících jste uskutečnili v naší škole dva vzdělávací bloky pro učitele prvního a druhého stupně.
Nemůžu jinak, než velmi poděkovat za Vaše vystoupení v rámci vzdělávacích seminářů pro naší školu.
Odbornost, rozsah, podání a srozumitelnsot Vašeho tématu byla 100%. Učitelé byli velmi spokojeni.  Vaše uváděné příklady určitě použijeme v naší praxi. Myslím, že Vámi připravené a prezentované vzdělávací obsahy přesně zacilují současnou problematiku ve školství.
Jsem ráda, že jsme zvolili Vaši vzdělávací společnost, neboť zejména Váš přístup je velmi kultivovaný a nenásilný, což přispělo k dobré atmosféře seminářů a rovněž ráda bych ocenila i Vaši vstřícnost s jakou jste se dokázal věnovat i otázkám a podnětům nad rámec semináře.

Ještě jednou díky.

S pozdravem.
RNDr. Anna Dobrovolná
ředitelka školy