Facebook

ZŠ a MŠ Jablonné

Seminář a dílna: Formativní hodnocení ve škole / 2x 5 hodin / 10.2018

Indikace nad 100% jsou hodnotami pozitivního příklonu převážné většiny respondetů i přesto, že v hledisku zaujímají podprůměrné místo.
Analytická tabulka s komplementárními indikátory© vystihuje evaluační vzájemnost činů a jejich dopadů (hodnot).
Komplementární indikátory © jsou chráněny patentovým právem.

Indikační legenda pro evaluační komplement nedostatečně naplněné skutky přidaná skutková hodnota
slovní sémantika kmenů velmi slabé skutky formálně naplněné skutky dobrá skutková míra silná skutková míra
skutková NOMINÁLNÍ hodnota ► 0 až 40 % 41 až  90 % 91 až 140 % 141 až 199 %
relativní VÁHOVÁ hodnota ► (-99 až -41%) (- 40 až  0%) (+1 až +40%) (+41 až +99%)
slovní sémantika vah až extrémní dno silný až slabší podprůměr slabší až silný nadprůměr silný až extrémní nadprůměr


+

Výčet reflektovaných oblastí / n = 16 Kmeny=míra skutků V1=důležitost pro Q semináře V2=důležitost pro praxi
05. Lektor zapojoval účastníky do diskuse či řešení problémů. 193,75 (+16%) 168,75 (+1%) 162,5 (+12%)
08. Empatie lektora v projevu vůči účastníkům. 187,50 (+13%) 181,25 (+8%) 156,25 (+8%)
03. Rozsah odborných znalosti lektora v tomto tématu. 187,50 (+13%) 181,25 (+8%) 143,75 (-1%)
07. Prezentační dovednosti lektora. 181,25 (+9%) 175 (+5%) 137,5 (-5%)
06. Dotazy posluchačů byly odpovězeny směrem k řešení uvedeného problému. 175,00 (+5%) 156,25 (-7%) 131,25 (-9%)
01. Prezentované informace byly přehledné a smysluplné. 162,50 (-2%) 162,5 (-3%) 131,25 (-9%)
02. Během kurzu bylo uvedeno dostatečné množství různých užitečných příkladů. 143,75 (-14%) 162,5 (-3%) 150 (+4%)
04. Informace získané na kurzu jsou pro mne využitelné v praxi. 137,50 (-17%) 150 (-10%) 143,75 (-1%)
průměr Ø = 166,67 Ø.V1 = 167,19 Ø.V2 = 144,53


+