Facebook

Střední pedagogická škola Krnov

Krnov, 29.11. 2006
Vážený pane lektore, ..
 

... dovolte mi, abych podělovala za celou skupinu dvaceti pedagogů, kteří se zúčastnili sborovny na téma Motivace a školní úspěšnost. I když šlo už o třetí závěrečný seminář, který měl pomoci pedagogům nalézt vztah k žákům, zvládnout každodenní rutinu ve prospěch žáka i učitele, myslím, že Vaše vystoupení přineslo nové podněty.
Pedagogové hodnotili pozitivně Vaše osobní zaujetí, schopnost i v odpoledních hodinách probudit jejich zájem a dokázat motivovat k aktivní činnosti během semináře. Řadu praktických námětů jsme našli i v učebních materiálech. Většina z nás není nováčky v psychologii, ani v teorii o emoční inteligenci, přesto diskuze s Vámi přinesla posun ve vnímání motivace i úspěšnosti žáka. V každém případě Vaše erudovanost i srozumitelnost vystoupení zanechala velmi příznivý dojem v naší sborovně.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Mgr. Hana Košuličová
ředitelka školy