Facebook

Reference a reflexe

Reference z uplynulého období

Naši lektoři mají letité, bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých. Jsou zdatnými řečníky, diskutéry i organizátory. Jsou profesionály v oblasti pedagogiky i psychologie. Při své práci dokáží zaujmout, věnovat pozornost rozdílným typům posluchačů a svým přístupem motivují účastníky ke zvládnutí seminářů, workshopů i dílen. Jsou přizpůsobiví a improvizačně zdatní, takže jsou schopni reagovat ne nejrůznější potřeby posluchačů, různorodé situace a požadavky zákazníků.

 

Spolupráce a zkušenosti v letech 2004 - 2020
 

Podpora změn, ZŠ Bánov .. 56 lektorských hodin
-  EDUNET, KVIC Nový Jičín .. 180 lektorských hodin pro 10 škol
-  Inspirace a spolupráce, PAU Praha .. 12 lektorských hodin
- Šance pro děti a mládež se speciálními potřebami, SOŠaSOU Rybitví
.. 10 lektorských hodin
- Učitel ve 21. století, Gymnázium Hejčín, Olomouc .. 32 lektorských hodin
- Rozvíjení sociálních dovedností pedagogů jako prevence soc.pat. jevů, SOŠ Vizovice - 30 lektorských hodin
- Rozvoj ICT metod při výuce + evaluace projektu - ZŠ Velké Meziříčí, - 25 lektorských  hodin + Studio Portfolionet©
- Různé cesty, jeden cíl + evaluace, 4.Základní škola, Žďár nad Sázavou - 35 lektorských hodin + Studio Portfolionet©
- Naše cesty k aktivnímu učení + evaluace, ZŠ Pelhřimov, Krásovy domky, - 35 lektorských hodin + Studio Portfolionet©
- Individualizace a evaluace – cesta ke klíčovým kompetencím
- ZŠ Náměšť nad Oslavou, 15 lektorských hodin, ostatní - viz. Reference
- Rozvoj a inovace ICT vzdělávání ve svazkové škole obcí Údolí Desné - 2x25 lektorských hodin + Studio Portfolionet©
- Evaluace metod a forem práce pro PZŠ Velké Meziříčí - 35 lektroských hodin + 45 hodin akomodace programu + Studio Portfolionet©
- Evaluace metod a forem práce pro ZŠ a MŠ Bílovice
- 15 lektroských hodin + 12 hodin akomodace programu + Studio Portfolionet©
- Analytická evaluace pro Kraj Vysočina,
rozvojové potřeby škol, 1900 respondentů pro 48 SŠ
- Lektorské služby a evaluace projektu Už vím jak, pro ZŠ Svitavy Lačnov 30 lektorských hodin, 12 měsíců spolupráce + Studio Portfolionet©
- Lektorské služby a evaluace v projektu Aktivity sociální prevence pro o.s. Bonanza, Svitavy
+ Studio Portfolionet©
- Evaluační podpora a služby v projektu Škola digitálního věku (12 měs.průběžná evaluace) + Studio Portfolionet©
- MAP Vsetín -
evaluační a manažerské portfolio pro Místní akční plán Vsetín (52 škol)
- MAP Lipník - evaluační služby v projektu + vzdělávání pro školy (24 škol)
- MAP Roudnicko - evaluační služby v projektu (28 škol)
- MAP Tanvaldsko - evaluační služby jednotlivým školám (22 škol)
- MAP Opavsko - evaluační aplikace a podpora Studio Portfolionet(c)
- MAP Mariánsko-Lázeňsko - evaluační služby (27 škol)
- Projekt ABAKU do škol - metodická matematika ve cvičení matematiky - evaluační služby
- MAP Chebsko - evaluační služby (31 škol)
- Projekt  IKAP "Učíme se ze života pro život", Kraj Vysočina - evaluační služby v projektu (67 škol - pro 8.750 respondentů) 

 


Napište nám